Ο Πλούτος της Ελλάδας

Ο Πλούτος της Ελλάδας

Εκδόσεις Πατάκη, 2019

656 σελ.

+ Περισσότερα


Histrory's Spoiled Children

Histrory's Spoiled Children

Hurst & Company London, 2018

ix + 467

+ Περισσότερα


Τα κακομαθημένα παιδία της Ιστορίας

Τα κακομαθημένα παιδία της Ιστορίας

Νέα έκδοση: Εκδόσεις Πατάκη 2015

xvi + 894 σελ.

+ Περισσότερα


Κράτος και επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Κράτος και επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Εκδόσεις Πόλις, 2013

512 σελ.

+ Περισσότερα


Τα κακομαθημένα παιδία της Ιστορίας

Τα κακομαθημένα παιδία της Ιστορίας

Εκδόσεις Πόλις, 2013

894 σελ.

+ Περισσότερα


Η ιστορία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας

Η ιστορία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας

'Εκδοση Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 2003

590 σελ.The Creators and the Creation of Banking Enterprises in Europe from the 18th to the 20th Century

The Creators and the Creation of Banking Enterprises in Europe from the 18th to the 20th Century

European Association for Banking History & Alpha Bank Historical Archives, Athens 2002

317 σελ.Ο μύθος του ξένου

Ο μύθος του ξένου

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1999

188 σελ.

+ Περισσότερα


Συνεργασία και ανταγωνισμός: Τα 70 χρόνια της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών

Συνεργασία και ανταγωνισμός: Τα 70 χρόνια της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1997

219 σελ.Στον καιρό της πανώλης

Στον καιρό της πανώλης

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 1995

463 σελ.

+ Περισσότερα


Αφορία, ακρίβεια και πείνα.Οι κρίσεις διατροφής στην ελληνική χερσόνησο (1650-1830)

Αφορία, ακρίβεια και πείνα.Οι κρίσεις διατροφής στην ελληνική χερσόνησο (1650-1830)

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1993

182 σελ.Oι τράπεζες στην Ελλάδα 1898-1928

Oι τράπεζες στην Ελλάδα 1898-1928

Σε συνεργασία με τον Β. Τσοκόπουλο,<br> Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1988Αγροτική οικονομία και Γεωργική τράπεζα. Αγροτική οικονομία και Γεωργική τράπεζα.

Αγροτική οικονομία και Γεωργική τράπεζα.

Αθήνα 1987Οι Τράπεζες και η Κρίση, 1929-1932

Οι Τράπεζες και η Κρίση, 1929-1932

Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος - Ιστορικό Αρχείο 1986

169 σελ.Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία 1919-1922

Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία 1919-1922

Μορφωτικό ‘Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 1984

332 σελ.
Επιμέλειες Τίτλων

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα (1830-1914)

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα (1830-1914)

Επιμέλεια σε συνεργασία με τον Σ. Πετμεζά

Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2006Modern Banking in the Balkans and West-European Capital 19th - 20th ce.

Modern Banking in the Balkans and West-European Capital 19th - 20th ce.

Ashgate-Scolar Press, London 1998

255 σελ.Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος – 20ος αιώνας)

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας (18ος – 20ος αιώνας)

Εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα 1991

416 σελ.Oι τράπεζες στην Ελλάδα 1898-1928

Oι τράπεζες στην Ελλάδα 1898-1928

Σε συνεργασία με τον Β. Τσοκόπουλο, Εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1988Εισαγωγή – επιμέλεια του 8ου τόμου του Αρχείου Καποδίστρια

Εισαγωγή – επιμέλεια του 8ου τόμου του Αρχείου Καποδίστρια

Κέρκυρα 1987